برگزاری جلسه ستاد بحران شهرداری رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:جلسه ستاد بحران شهرداري رودهن با حضور بابایی سرپرست شهرداري و ديگر مسئولين واحدهاي خدمات رسان به منظور آمادگي تجهيزات و امكانات اين شهرداري جهت مداخله به موقع در بحران ،تشكيل ستاد برف روبي و گرفتگي و لايروبي انهار در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

نظر شما !!