برگزاری جلسه در خصوص سالن چند منظوره سادات محله

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر رودهن –کچویی شهردار – رئیس اوقاف شهرستان دماوند- هیئت امناء سادات محله و دیگر مسئولین در خصوص سالن چند منظوره سادات محله

نظر شما !!