برگزاری جلسه توجیهی

برگزاری جلسه توجیهی مانور آسیب دیدگی شبکه گاز بر اثر سیل با حضور نمایندگان ادارات خدمات رسان در دفتر شورای اسلامی شهر رودهن برگزار شد .

نظر شما !!