برگزاری جلسه توجیهی – آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رودهن

به گزارش روابط عمومی شوری اسلامی شهر و شهرداری رودهن :جلسه توجیهی آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رودهن به همت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رودهن وپلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی ویژه استان تهران با حضور سردار ناظری به گزارش روابط عمومی شوری اسلامی شهر و شهرداری رودهن :جلسه توجیهی آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رودهن به همت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رودهن وپلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی ویژه استان تهران با حضور سردار ناظری فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران –سرهنگ محمدی فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند-مهندس کچویی شهردار رودهن ودیگر مسئولین در سالن امامزاده محمد تقی (ع) رودهن برگزار شد.
درپایان این مراسم با اهدای لوح و هدایا از رانندگان نمونه تقدیر به عمل آمد.

نظر شما !!