برگزاری جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رودهن با مدیر امور آب و فاضلاب رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن:جلسه بررسي و ارائه گزارش از روند پيشرفت اجراي تأسيسات شبكه جمع آوري،خطوط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب رودهن و تبادل نظر مثبت در روند اجراي طرح مذكور با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن،مدير امور آب و فاضلاب رودهن و مديران حوزه مهندسي و توسعه شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران در دفتر شوراي شهر رودهن برگزار گرديد.
لزوم احداث مخازن اضطراري جهت تأمين آب شرب در شرايط بحران(حوادث غير مترقبه سيل و زلزله و…..) از ديگر بحث هاي اين جلسه بود.
در پايان مقرر گرديد در جلسات كارشناسي در خصوص موانع اجرايي در پروژه هاي اجرايي آب و فاضلاب و تسريع در اجرا در محل شهرداري و شركت آب و فاضلاب تشكيل گردد. برگزاري جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن با مدير امور آب و فاضلاب رودهن

نظر شما !!