برگزاري مراسم روز درخت كاري در مدارس شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:مراسم بزرگداشت روز درختكاري با حضور موسوی‌منش شهردار رودهن ،خانم رستمی رئيس اداره آموزش و پرورش بخش رودهن و با حضور پرشور دانش آموزان در مدرسه ايمان و مركز استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي شهر رودهن برگزار گرديد.

برپايي ايستگاه نقاشي با موضوع درخت و درختكاري و اجراي سرود توسط دانش آموزان از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.

نظر شما !!