برگزاري مانور ستاد برف روبي شهرداري رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:مانور ستاد برف روبي شهرداري در آغاز فصل زمستان با هدف آمادگي نيروهاي عملياتي و تجهيزات و ماشين آلات برف روبي  در راستاي رفاه و آسايش شهروندان در فصل زمستان و جلوگيري از يخبندان معابر سطح شهر با حضورموسوي_منش شهردار برگزار گرديد.

نظر شما !!