برگزاري سومين جشنواره كارمند تراز مكتب حاج قاسم سليمان

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن : سومين جشنواره كارمند تراز مكتب حاج قاسم سليماني به مناسبت چهارمين سالگرد حاج قاسم سليماني، با حضور فرماندهان و مسئولين در سالن اجلاس سران برگزار شد. در اين مراسم از كارمندان برتر تراز مكتب حاج قاسم سليماني تجليل گرديد كه ابراهيم_احدي از پرسنل شهرداري رودهن نيز توسط مسئولين مورد تقدير قرار گرفت.

نظر شما !!