برگزاري جلسه پدافند غير عامل شهرداري رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: جلسه پدافند غير عامل شهرداري رودهن با حضور مهندس ميگوني نماينده محترم اداره كل پدافند غير عامل شهرداري هاي استان تهران- ريس شوراي اسلامي شهر رودهن – دكتر كچويي شهردار رودهن و ديگر اعضا كميته پدافند غير عامل در دفتر شوراي اسلامي شهر رودهن برگزار شد.
در اين جلسه هريك از مسولين و اعضاي ستاد پدافند مشكلات و پيشنهادات خود را بيان داشتند .

نظر شما !!