برگزاري جلسه مشترك اعضاي شوراي اسلامي شهر – شهردار  رودهن و مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري رودهن با اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار بومهن

برگزاري جلسه مشترك اعضاي شوراي اسلامي شهر – شهردار رودهن و مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري رودهن با اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار بومهن و مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري بومهن در خصوص راه اندازي خط اتوبوس راني رودهن، بومهن به تهران و فرهنگسرا و نوبنياد صبح امروز در دفتر شوراي اسلامي شهر رودهن برگزار شد.

نظر شما !!