برگزاري جلسه كميته بحران شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: جلسه كميته بحران شهر رودهن با حضور همه اعضا در دفتر شوراي اسلامي شهر رودهن برگزار شد.
در اين جلسه مسولين در خصوص مسائل و مشكلات شهري بحث و گفتگو نمودند .
همچنين كارشناس پرواز اورژانس تهران از محل پد بازديد نمود و گزارشي به كميته بحران ارائه داده شد.

نظر شما !!