برگزاري جلسه شهردار و ريس آموزش و پرورش با مدير و ديگر مسولين هنرستان مبتكران

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: به منظور ايجاد همكاري و مشاركت دانش آموزان هنرستان مبتكران در طرح هاي عمراني – فرهنگي – اجتماعي  شهر كچويي شهردار با حضور در مدرسه ضمن بازديد و آشنايي با دستاوردهاي دانش آموزان حمايت و پشتيباني و نيز تقويت روحيه اعتماد مشاركت اجتماعي دانش آموزان را در مبلمان شهري و طراحي هاي مديرت شهري اعلام نمود.

نظر شما !!