برگزاري جلسه افزايش درآمد و شوراي معاونين و مديران شهرداري

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:جلسه افزايش درآمد و شوراي مديران شهرداري صبح امروز با حضور ريس شوراي اسلامي شهر- دكتر كچويي شهردار و معاونين و مديران واحدهاي شهرداري در دفتر شهردار برگزار گرديد.
اين جلسه با هدف بررسي راهكارهاي راهكارهاي عملياتي مناسب و اخذ تصميم گيرهاي لازم به منظور تأمين منابع و افزايش درآمدهاي پايدار به جهت ارايه خدمات بيشتر و بهتر به شهروندان و توسعه و آباداني شهر تشكيل شد.
كه در اين جلسه هر يك از اعضا راه هاي افزايش درآمد را ارايه و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دكتر كچويي شهردار در اين جلسه ضمن بررسي مطالب ارايه شده ، بر تسريع در اجراي برنامه ها و پروژه هاي مختلف تاكيد نمود و از مديران شهرداري خواست تا با برنامه ريزي دقيق در زمينه اجراي برنامه ها و مرتفع ساختن مسائل و مشكلات مربوطه و عملكرد مطلوب تر از قبل موجبات رضايت مندي شهروندان را فراهم سازند.

نظر شما !!