برگزاري اولين جلسه بهداشت و درمان بخش رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: اولين جلسه بهداشت و درمان بخش رودهن با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر- مهندس كچويي شهردار- ريس مركز بهداشت و درمان بخش رودهن و جمعي از معتمدين در مركز بهداشتي و درماني حضرت محمد(ص) رودهن برگزار شد.
حاضرين در اين جلسه به پيگيري و مجهز نمودن درمانگاه فعلي و تصميم گيري براي ساخت بيمارستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نظر شما !!