برخورد با فروشندگان سیار

برخورد با فروشندگان سیار به همت شهرداری رودهن و با همکاری پلیس راهور

نظر شما !!