با راي اعضاي شوراي شهر : منوچهر همت نجفي ريس شوراي شهر رودهن شد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:انتخابات هيات ريسه شوراي اسلامي شهر رودهن در دفتر اين شورا و با حضور تمام اعضا برگزار شد كه منوچهر همت نجفي با اكثريت آرا به عنوان ريس شوراي اسلامي شهر رودهن انتخاب شد.
همچنين در ادامه سعيد امجدي به عنوان نايب ريس-سيد حسن سيد حسيني به عنوان خزانه دار- ساسان لاسمي منشي اول و عباسعلي عاشقي به عنوان منشي دوم انتخاب شدند.

نظر شما !!