بازگشایی معبر بن بست سوگند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن: به دستور مهندس کچویی شهردار، واحد عمران با شناسایی معبر بن بست سوگند واقع در خیابان سهند (امیریه) به سمت ارتباط دادن خیابان های فرعی و کاهش ترافیک اقدام به خاکبرداری و گشودن بن بست  و در ادامه دیوار سنگی ، تثبیت خیابان و عملیات آسفالت نمود .

در حال حاضر با اجرای این عملیات خیابان های جانبازان و سهند به یکدیگر متصل و راههای دسترسی به خیابان بهشتی در راستای کاهش ترافیک داخل شهری تحقق یافت .

طول این پروژه ۵۰ متر و در قالب کوهبری و خاکبرداری ، دیوار کشی سنگی و آسفالت بوده است .

 

dsc_0023 dsc_0008 dsc_0010

نظر شما !!