بازسازی و نگهداری  درختان و دیگر معضلات شهری

پس از گزارش شهروندان رودهن در خصوص خشک شدن درخت قدیمی داغداغان رودهن با پیگیریهای انجام شده و بازدید محمود همتی عضو شورای شهر رودهن و شریفی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان دماوند ، تدابیری جهت بازسازی و نگهداری از ۳ درخت داغداغان محدوده سجادیان رودهن و حل برخی دیگر از معضلات شهری رودهن اندیشیده شد .

نظر شما !!