بازسازی و بهسازی ایستگاه تاکسی چمران – ملاصدرا

بازسازي و بهسازي ايستگاه تاكسي چمران_ملاصدرا شهر رودهن در راستاي رفاه و آسايش شهروندان و نوسازي منظر شهري توسط شهرداري_رودهن

نظر شما !!