بازدید میدانی عاشقی رئیس شورای اسلامی و امیری شهردار رودهن از سطح شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن:
عاشقي رئيس شوراي اسلامي شهر ،اميري شهردار رودهن و مسئول عمران شهرداري در راستاي بازديدهاي ميداني به منظور بررسي و رسيدگي به مشكلات و مسائل شهروندان صبح امروز از نقاط مختلف شهر و همچنين روند اجراي پروژه هاي عمراني در دست اقدام شهرداري بازديد نمودند.
اميري شهردار رودهن با اشاره به اهميت خدمت رساني به شهروندان اظهار داشت: رفاه و آرامش مردم جزء ضروري ترين اهداف مجموعه شهرداري و همچنين ايجاد بسترهاي مناسب توسعه اي در سطح شهر از مؤلفه هاي ايجاد شهري زيبا و مدرن است.
بازديد از خيابان هاي فرهنگيان و گلبرگ هفتم به منظور اجراي عمليات زير سازي و آسفالت-ساماندهي ورودي شهر رودهن از سمت بومهن و ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح شهر از مواردي بود كه مورد بازديد رئيس شورا و شهردار رودهن قرار گرفت.

نظر شما !!