بازدید معاونت عمران شهرداری رودهن جهت آبگرفتگی سایت مسکن مهر

بازدید ایزدی معاونت عمرانی شهرداری رودهن جهت آبگرفتگی انتهای سایت مسکن مهر ۵ که باعث خساراتی به منازل مردم شده بود که در این بازدید برنامه ریزی لازم برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت .

نظر شما !!