بازدید مسئولان مهرآباد و معاون عمران شهرداری رودهن از خیابان مهدیخانی مهرآباد

صبح روز چهارشنبه #کوچکی دهیار مهرآباد، سعیدی رئیس شورا، #ایزدی معاون عمرانی شهرداری رودهن و #شیرعلی عضو شورا، از تخریب شدید روکش آسفالت و رها شدن آب های سطحی مربوط به قنات به داخل خیابان مهدیخانی واقع در حریم شهرداری رودهن بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین مقرر شد شهرداری با همکاری دهیاری نسبت به هدایت مسیر آب قنات اقدام نموده و با ماشین آلات راهسازی نسبت به مرمت خیابان مربوطه اقدام نماید.

نظر شما !!