بازدید محمود همتی از اجرای عملیات لکه گیری

بازدید محمود همتی عضو شوراي اسلامي شهر رودهن از روند اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت خيابان بوستان ١٣

نظر شما !!