بازدید عضو شورا از عملیات لکه گیری

بازديد همتي عضو شوراي اسلامي شهر رودهن از روند اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت خيابان بهشتي(كوچه عدل) كه توسط واحد عمران شهرداري رودهن در حال اجرا مي باشد.

نظر شما !!