بازدید شهردار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از پروژه عمرانی

تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به همراه امیری شهردار رودهن ، از پروژه عمرانی دور برگردان انتهای رودهن ، پروژه طلاسازان و چند نقطه از شهر رودهن بازدید و ضمن بررسی موضوع ، دستورات لازم جهت رفع مشکلات پروژه های مذکور صادر شد .

نظر شما !!