بازدید شهردار رودهن از پروژه های عمرانی

امیری شهردار رودهن در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر تسریع بر روند پیشرفت پروژه ها تاکید کرد و گفت: سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی از خواسته ها و اولویت های کاری شهرداری می باشد ولی این بدان معنا نیست که در کیفیت سهل انگاری شود و رعایت شاخصه های کیفی مد نظر قرار گرفته نشود .

نظر شما !!