بازدید شهردار از گود برداری غیر اصولی

بازدید کچویی شهردار و شادمان مسئول فنی و شهرسازی شهرداری رودهن از گود برداری غیر اصولی و دستور توقف ادامه گود برداری در حضور مالک و مهندس ناظر

نظر شما !!