بازدید شهردار از عملیات لکه گیری

بازديد اميري شهردار رودهن از روند اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت خيابان آبان جنب اداره آموزش و پرورش

نظر شما !!