بازدید شهردار از عملیات ضد عفونی معابر

بازدید امیری شهردار رودهن از عملیات ضد عفونی معابر و خیابان های سطح شهر که توسط اکیپ های آتش نشانی با قوت در حال اجرا است .

نظر شما !!