بازدید شهردار از حوزه امتحانی کنکور۹۸

بازديد كچويي شهردار رودهن و بختياري مدير آمورش و پرورش از نحوه برگزاري كنكور سراسري كه روز گذشته در رودهن برگزار شد.

نظر شما !!