بازدید شهرداران رودهن و بومهن از مرز بین دو شهر

بازديد ميداني شهرداران رودهن و بومهن از مرز بين دو شهر جهت ساماندهي عمليات عمراني_فضاي سبز و زيبا سازي

نظر شما !!