بازدید  سرپرست شهرداری رودهن به همراه مسئولین از مزار شهدای گمنام

بازديد #بابايي سرپرست شهرداري رودهن به همراه چند تن از مسئولين واحدهاي اجرايي شهرداري از مزار شهداي گمنام(تپه نورالشهدا)
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:بابايي سرپرست شهرداري و ديگر مسئولين واحدهاي اجرايي شهرداري رودهن صبح امروز از مزار شهداي گمنام(تپه نورالشهدا) بازديد نمودند.
در اين بازديد #بابايي سرپرست شهرداري رودهن نكاتي را در جهت ساماندهي ،ايمن سازي ،زيبا سازي و احداث سرويس بهداشتي به مسئولين قسمت ها يادآور شد و نسبت به رفع مشكلات دستورات سريع را صادر نمودند.

نظر شما !!