بازدید سرزده فرماندار شهرستان دماوند از شهرداری رودهن

صفری فرماندار شهرستان دماوند در این بازدید ، بر لزوم تکریم ارباب رجوع و انجام امور مردم به موجب قانون و مقررات شهرداری رودهن تاکید کرد .

نظر شما !!