بازدید سرزده حکمت امیری شهردار رودهن از واحدهای مختلف شهرداری رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن:اميري شهردار صبح امروز از واحدهاي مختلف شهرداري بازديد و از نزديك با مديران و پرسنل ديدار و گفتگو نمود.
همچنين گشاده رويي،نظم،رسيدگي به امور اداري و تكريم ارباب رجوع از جمله مواردي بود كه اميري شهردار در جريان اين بازديد بر آنها تأكيد نمود.

نظر شما !!