بازدید رئیس شورا از روند ضد عفونی شهر

بازدید رئیس شورای شهر رودهن از روند ضد عفونی و گند زدایی شهر
عباسعلی عاشقی رئیس شورای شهر رودهن از روند ضد عفونی مجدد شهر جهت مقابله با ویروس کرونا توسط خدمات شهری شهرداری رودهن بازدید کرد .

نظر شما !!