بازدید امیری شهردار رودهن از روند اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن: اميري شهردار رودهن به همراه معاون عمران و فني و شهرسازي شهرداري از پروژه هاي در دست اقدام شهرداري بازديد به عمل آورد و نسبت به تسريع در عمليات اجرايي اين پروژه ها تأكيد نمود.
ساماندهي ورودي شهر رودهن از سمت بومهن و احداث پارك محلي باهنر از پروژهاي در دست اقدام شهرداري رودهن مي باشد .

نظر شما !!