بازدید امیری از پارک محمد داغی

بازدید امیری شهردار رودهن از پارک جنگلی محمد داغی
در این بازدید موانع و مشکلات پارک مورد بررسی و در دستور کار شهرداری قرار گرفت تا تمامی امکانات جهت رفاه حال شهروندان در آن فراهم شود .

نظر شما !!