بازدید اعضای کارگروه رونق تولید شهرستان دماوند از یک واحد دامداری در منطقه تجرک پایین رودهن

جمعی از مسئولان در هجدهمین بازدید کارگروه رونق تولید از واحد فعال پرورش گوسفند سپه دوست همتی در منطقه تجرک پایین بخش رودهن بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مرکز تولیدی قرار گرفتند .
این واحد دامداری در مساحتی بالغ بر ۵ هکتار با ظرفیت ۳۰۰ راس راه اندازی شده است .
مشکلات این واحد دامداری شامل گاز رسانی ، انباشته شدن زباله ها و نخاله های ساختمانی به همراه انجام ساخت و ساز در اطراف و درخواست پروانه چرای دام بوده که قول مساعدت جهت رفع مشکلات داده شد .

نظر شما !!