بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رودهن از روند اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن و مسئول عمران شهرداري از روند اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت معابر شهر رودهن
با توجه به تلاشهای شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رودهن به منظور اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت در دست اجرا ، اعضای شورای شهر از نحوه روند پیشرفت فیزیکی پروژه لکه گیری و آسفالت از نزدیک بازدید به عمل آوردند .

نظر شما !!