بازدید از پل کابلی نمیر

بازدید فرماندار شهرستان دماوند – بخشدار – رئیس شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن از اجرای پروژه پل کابلی نمیر

نظر شما !!