بازدید از وضعیت مزار شهدای گمنام

بازدید سروان_پاوندی فرمانده حوزه بسیج علی بن ابیطالب(ع) بخش رودهن و بابایی سرپرست شهرداری رودهن ازضعیت مزار شهدای_گمنام رودهن واقع در تپه نورالشهدا

نظر شما !!