بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن از روند اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن: اميري شهردار رودهن در حاشيه اين بازديد ضمن تأكيد بر حسن اجراي پروژه و رعايت نكات فني اظهار نمود:اجراي چنين پروژه هايي جهت فراهم نمودن بستري مناسب براي رفاه حال و آسايش شهروندان،امري لازم و ضروري است و افزايش رضايتمندي عمومي را نيز به دنبال خواهد داشت.

نظر شما !!