ایمن سازی ورودی بلوار امام خمینی (ره) شهر رودهن با نصب تجهیزات ترافیکی

به گزارش روابط عمومی شهرداری رودهن : در راستای افزایش ایمنی و نظم دهی به ترافیک معابر و بهبود منظر شهری و افزایش قدرت دید رانندگان هنگام تردد در ساعات شبانه روز سازمان حمل و نقل شهرداری اقدام به نصب استوانه ترافیکی به علاوه کاشن تانک در بلوار امام خمینی (ره) دو راهی هراز-فیروز کوه نموده است .

نظر شما !!