اولین جلسه هیئت امنای آرامستان های شهر رودهن

اولين جلسه هيئت امناي آرامستان هاي شهر رودهن در خصوص ساماندهي،زيباسازي و بستر سازي مناسب جهت ارائه خدمات به متوفيان با حضور همه اعضا در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

نظر شما !!