اهدا لوح سپاس به سردار ناظری فرمانده ویژه انتظامی شرق استان تهران

اهدا لوح سپاس به سردار ناظری فرمانده ویژه انتظامی شرق استان تهران از طرف شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن به مناسیت هفته بسیج

نظر شما !!