انتصاب بهنام بابایی به عنوان معاون شهردار

با حکم امیری شهردار رودهن صورت گرفت :
شهردار رودهن طی حکمی بهنام بابایی را به عنوان معاون شهردار ابقا نمود .

نظر شما !!