افتتاح پل کابلی با حضور استاندار

پل کابلی روگذر جاده فیروزکوه (نمیر) با حضور محسنی بند پی استاندار تهران و دیگر مسئولین شهرستان و جمعی از شهروندان رودهن با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان طی مدت ۹ ماه افتتاح شد .

نظر شما !!