افتتاح فاز دوم سامانه هوشمند پايش تصويري شهر رودهن

افتتاح فاز دوم سامانه هوشمند پايش تصويري شهر رودهن به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن: به مناسبت ايام الله دهه مبارك فجر و با حضور شفيقي معاون توسعه مديريت و منابع استانداري تهران ، طاهرخانی فرماندار شهرستان دماوند، ، اميري بخشدار رودهن ، موسوی‌منش شهردار رودهن ،معاونين فرمانداري و جمعي از مسئولين فاز دوم سامانه هوشمند پايش تصويري شهر رودهن افتتاح و به بهره برداري رسيد. موسوی‌منش شهردار رودهن در حاشيه افتتاح فاز دوم پايش تصويري افزود: هوشمند سازي از جمله پيش نيازهاي تأمين و توسعه امنيت پايدار به عنوان يكي از ضرورت هاي جامعه است، در اين راستا فاز دوم مركز پايش تصويري شهر رودهن با اعتباري بالغ بر ٧٠ ميليارد ريال و ٨ كيلومتر فيبر نوري در سطح شهر رودهن جانمايي و نصب شده است. وي گفت: يكي از مزاياي اجراي اين طرح افزايش حساسيت امنيت در بين شهروندان، كاهش آمار بزهكاري ، كنترل و نظارت بر ترافيك شهري، مديريت هر چه بهتر بحران هاي احتمالي ، كاهش هزينه هاي ناشي از سرقت تأسيسات شهري و ارتقاي كيفي ارائه خدمات به شهروندان است.

نظر شما !!