افتتاح فاز اول فرهنگسرای فدک با حضور استاندار تهران

فاز اول فرهنگ سرای فدک با حضور محسنی بند پی استاندار تهران و دیگر مسئولان شهرستان دماوند و جمعی از مردم شهر رودهن افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .
همچنین کلنگ احداث ساختمان دار القرآن این فرهنگسرا به زمین زده شد .

نظر شما !!