اطلاعیه

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند معاونت امنیتی و انتظامی اداره کل پدافند غیر عامل اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پدافند زیستی بصورت مجازی در مرداد ماه می نماید . از فراگیران تقاضا دارد جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.imsp . ir مر اجعه نموده و پس از ثبت یک نسخه از برگه ثبت نامی را به واحد آموزش مستقر در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرداری نزد آقای آشیاعیان جهت اخذ گواهینامه آموزشی ارائه نمایید .

نظر شما !!